96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es


                     

Finalitzat el procés de selecció dels programes EMCUJU 2018 i EMPUJU 2018 (PLAN AVALEM JOVES), es procedix a la publicitat de les actes de selecció d’ambdós programes, a fi de que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents.

Pin It on Pinterest