BORSA DE NETEJA I CONSERVACIÓ
TANCADA
TIPUSTemporalPUBLICACIÓ TAULER ANUNCIS03-08-2020
GRUPCINSTANCIES04-08-2020 al 13-08-2020
Documentació   
Bases: Instancies: espana  
Tauler d’anuncis 
DATAANUNCIDOCUMENT
03-08-2020Publicació de les bases en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
04-09-2020Decret designació membres del tribunal de baremació de les borses de treball temporal
04-09-2020Publicació de la baremació de la borsa de neteja i conservació
Share This