BORSA D’EDUCADOR/A
TANCADA
TIPUSTemporalPUBLICACIÓ TAULER ANUNCIS03-08-2018
GRUPCINSTANCIES03-08-2018 al 13-08-2018
Documentació   
Bases: Instancies: espana  
Tauler d’anuncis 
DATAANUNCIDOCUMENT
03-08-2018Publicació de les bases en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
30-08-2018Acta de baremació d’educador/a
Share This