96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es
BORSA D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
TANCADA
TIPUSTemporalPUBLICACIÓ TAULER ANUNCIS03-08-2018
GRUPCINSTANCIES03-08-2018 al 13-08-2018
Documentació
Bases: Instancies:  espana
Tauler d’anuncis
DATAANUNCIDOCUMENT
03-08-2018Publicació de les bases en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
25-02-2019Acta de baremació provisional de la borsa d’administració local
20-03-2019Acta de baremació definitiva de la borsa d’administració local

Pin It on Pinterest