96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

DOCUMENT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIARIES EN PARCEL·LA DE SAFARI PARK

A proposta de l’Alcaldia, i de conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’Octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en data 07 de juliol del 2019  s’ordena sotmetre a consulta pública la proposta de modificació puntual de les normes subsidiaries en la parcel·la del Safari Park del Verger, per tant es procedeix a la inserció en la pàgina Web municipal d’aquesta proposta, per a que durant el termini de 20 dies es realitzen els suggeriments que es consideren oportuns.

Documents d’interés sobre aquesta consulta:
* Consulta Safari Park

INAUGURACIÓ DE TEMPORADA A LA PISCINA MUNICIPAL

Hui obrim la piscina municipal del Verger a partir de les 16:30h amb jocs aquàtics i berenar per totes i tots. L’entrada serà gratuïta.
Després romandrà oberta tots els dies fins a l’1 de setembre, amb horari de 11:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:00h.
En l’Ajuntament oferim els abonaments de família i mensuals per a aquesta temporada.

Pin It on Pinterest