96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

CANVI TEMPORAL D’UBICACIÓ DEL PUNT BLANC

A partir del dilluns 4 de febrer, el Punt Blanc canvia temporalment la seua ubicació. Ja està situat en el Polígon Industrial del Verger en la Avda. La Via (al costat del frontó municipal) fins que es construïsca el Nou punt Blanc.

AJUDES EMPRENEM COMERÇ i AVALEM COMERÇ A LA PIME COMERCIAL PER A L’EXERCICI 2019

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2019 on podran ser beneficiàries les empreses qualificades com pimes que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons: – CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’ abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479. – IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions: Agrupació 64 excepte el grup 646 y l’epígraf 647.5. Agrupació 65 excepte l’ epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655.

Línia Emprenem Comerç, que recolza despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d’una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s’haja exercit activitat econòmica. L’establiment ha d’estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda.
Tots els detalls en: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15256&version=amp

Línia Avalem Comerç, inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. Es consideren susceptibles de suport les actuacions efectuades des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 d’octubre de 2019.
Tots els detalls en: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2921

Termini de presentació
Des del dia 21 DE GENER DE 2019 FINS AL dia 4 DE FEBRER DE 2019, ambdós inclosos.

Normativa
https://verger.portaldelcomerciante.com/es/seccion/view/ayudas-y-subvenciones  
Els comerços interessats poden obtindre tota la informació a l’ADL EL VERGER. adl@elverger.es 
Telf. 966439551

SUBVENCIÓ ACONSEGUIDA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE WIFI EN EL MUNICIPI DEL VERGER

L’Ajuntament del Verger ha sigut un dels 200 municipis de tota Espanya seleccionats per la Comissió Europea per a ser beneficiari del projecte denominat WiFi4EU, que consisteix en la instalació de connexions wifi públiques gratuïtes en diferents punts de la localitat i on els veïns i turistes tindran accés gratis a internet.
Per mitjà d’esta iniciativa, l’Ajuntament del Verger ha aconseguit un bo de 15.000 euros que li permetrà cobrir les despeses de les dites instal·lacions wifi, que seran subvencionades per la Unió Europea.

ELS ESTUDIANTS DEL “CEIP SEGÀRIA” CONVERTIRAN A ROBOTS EN ACTORS

El Cinema, les arts escèniques i la robòtica, arriben al CEIP Segària. Els alumnes de primària s’ensenyaran a programar, dins del projecte d’innovació educativa “Programa tu Obra” , un robot humanoide que serà el protagonista, junt als alumnes, de l’obra de teatre de titelles o curtmetratge que ells mateixos realitzaran i dirigiran. El projecte, es una idea del Caleidoscopio, Start up de la Universitat Miguel Hernàndez d’Elx, i està recolzada pel regidor d’Educació de l’Ajuntament del Verger Enrique Chover.
Es tracta per tant d’un projecte amb doble valor. No sols ensenya als alumnes a programar i treballar amb alta tecnologia, com es el cas del robot, sino que tracta a través d’aquesta tecnologia, de que obtinguen una major consciència de l’entorn en què viuen, ja que el curt u obra de Titelles que creen deu de tindre un fi social o mediambiental.
“Programa tu obra”, busca la hibridació entre el món de la tecnologia, la cultura i les arts, i donarà començament en gener, després de les vacances nadalenques, amb la formació dels professors i tutors de les especialitats d’Informàtica a l’hora de portar endavant la programació dels robots, així com de Llengua i Literatura i Plàstica per al desenvolupament dels guions, vestuari i decorat.
Una vegada format el professorat, seran ells els que s’encarreguen d’ensenyar a l’alumnat el desenvolupament de guions en la classe de llengua, en plàstica i dibuix els decorats i vestuari, i en tecnologia e informàtica la programació dels robots. Entre tots deuran realitzar l’obra teatral de titelles o el curtmetratge.
La proposta preten anar més enllà i convertir-se en un projecte que cree sinergies entre estudiants. Per això, el 24 de maig, la Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant acollirà el event de “Programa tu obra”  on tots els centres participants presentaran els seus treballs i projeccions.
A més a més, el mateix dia, la Escola Politècnica acollirà també els events de La Fira Aèrea, amb la finalitat de construir drons socials i MOMO, projecte que unix curtmetratges d’animació amb Impressió 3D, que se està desenvolupant en la provincia alicantina. Dos projectes d’innovació educativa que El Caleidoscopio està desenvolupant en tota la Comunitat Valenciana.
En este curs els tres projectes conten amb la colaboració de la Universitat de Valencia, Servei de formació de professorat de la Conselleria d’Educació, Universitat Miguel Hernàndez d’Elx, la Universitat d’Alacant i un total de 66 Ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana. A més a més, en el projecte participen també més de 1000 estudiants de Primària, ESO i Batxillerat i 87 centres educatius de les provincies de Valencia, Castelló i Alacant.

ACTES CONVOCATÒRIES EMCORP I EMCORD 2018

Finalitzat el procés de selecció dels programes EMCORP 2018 i EMCORD 2018, es procedix a la publicitat de les actes de selecció d’ambdós programes, a fi de que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents.

Pin It on Pinterest