96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU I MUNICIPALS DE DATA 26 DE MAIG DE 2019

El dia 26 de maig de 2019 es celebraran les Eleccions al Parlament Europeu i les Municipals. El Cens Electoral vigent per a aquestes eleccions serà el tancat a 1 de febrer de 2019 (Art. 39.1 LOREG).

A fi d’assegurar que figuren correctament inscrits en el cens electoral i poder participar en les eleccions esmentades, és molt important que els residents interessats a votar, comproven les seues dades en el departament de Secretaria de l’Ajuntament, durant el termini de consulta/exposición al públic de les llistes electorals que serà entre els dies 8 i el 15 d’abril, ambdós inclusivament (Art. 39.2 LOREG) .

AJUDES PER A AUTÒNOMS QUE CUMPLISQUEN ENTRE 3 I 5 ANYS DONATS D’ALTA EN 2019

Ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins l’any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d’ara endavant DOGV), hagin cotitzat o estiguin en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els requisits que estableix l’Ordre 15/2017, de bases reguladores (http: //www.dogv.gva.es/datos/2017/07/24/pdf/2017_6763.pdf).

REQUISITS:
a) Estar donades d’alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA).
b) Complir, dins l’any natural de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
c) Desenvolupar la seva activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
d) No comptar amb més de nou persones treballadores contractades per compte d’altre el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV.
e) Tindre complits 19 anys d’edat en la data de publicació, en extracte, de la Resolució de convocatòria en el DOGV.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Finalitzarà el 3 d’abril de el 2019.

Detall de Procediment publicat al PROP:
http://www.gva.es/…/procedimientos;jsessionid=vlJVcJyLY29y6…

+ INFO en ADL VERGER
Tel. 966439551
adl@elverger.es

CONSULTA CENS ELECTORAL

Què és el Cens Electoral?

El Cens Electoral conté les inscripcions de les persones amb dret de sufragi, en general els espanyols majors d’edat no incapacitats, tant si són residents a Espanya com si són residents a l’estranger, sense perjudici de la seua possible ampliació per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu amb els electors estrangers residents a Espanya que tinguen el dret de sufragi reconegut legalment, per ser nacionals d’altres països de la Unió Europea en les Eleccions al Parlament Europeu i municipals, o d’altres països en les Eleccions locals en virtut d’un Tractat que així ho establisca.

Com consultar el Cens Electoral?

Qualsevol interessat podrà consultar telemàticament les seues dades d’inscripció en el Cens Electoral vigent en cada mes o per a unes eleccions o referèndum.
La inscripció en el Cens Electoral conté dades personals i del domicili de residència dels electors, a més del municipi d’inscripció a efectes electorals per als espanyols residents a l’exterior. Quan la consulta es realitza en un període electoral es presenten a més les dades de la taula i local electoral.
El resultat de la consulta es presenta en pantalla i podrà ser imprés.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona interessada que tinga la condició d’elector i dispose d’un certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l’INE.

 

ELECCIONS GENERALS I AUTONÒMIQUES 2019

A partir de l’ 11 de març i fins el 18 de març (ambdós inclusivament), es podrà consultar en la Secretaria de l’Ajuntament del Verger, en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres el Cens Electoral, per a votar en les pròximes Eleccions Generals i autonòmiques que es realitzaran el proper 28 d’abril.

En les eleccions generals i autonòmiques podran votar tots els espanyols majors d’edat inscrits en el cens electoral, tant espanyols residents en Espanya com espanyols residents a l’estranger (cens d’espanyols residents en el estranger).

RESOLUCIÓ DE 27 DE FEBRER DE 2019, DE LA DIRECCIÓ GENERAL OBRES PÚBLIQUES, TRANSPORT I MOVILITAT

Des de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del territori, ens comuniquen de la Resolució de 27 de febrer de 2019, de la Direcció General Obres Públiques, Transport i Movilitat, per la que s’autoritza a prendre servei en l’àmbit funcional de Pego als titulars d’autoritzacions de taxi de l’àmbit funcional del area de prestació conjunta de La Safor, Favara, Oliva, Gandia, Benissa, Calpe, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Jávea, Orba, Ondara, Parcent, Pedreguer, Els Poblets, Teulada, Benitachell i El Verger, en ocasió de la celebració dels Carnestoltes i Enterrament de la Sardina de Pego i viceversa.  Per a més informació, podeu accedir al següent enllaç.

INSCRIPCIÓ GYMKANA/TALLER DISSABTE 9 DE MARÇ

Des de la Regidoria de la dona, s’informa que dins la programació de la setmana de la dona, el proper 9 de març es farà  una gimkana/taller en la que tots/es podeu participar.
Per a poder portar a terme aquesta gymkana, es recomanable que feu una petita inscripció per a poder realitzar una estimació de materials i participants.  Aquesta inscripció podeu enviar-la a la adreça de correu somos.educacionyocio@gmail.com

Pin It on Pinterest