96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

DOCUMENT DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIARIES EN PARCEL·LA DE SAFARI PARK

A proposta de l’Alcaldia, i de conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’Octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en data 07 de juliol del 2019  s’ordena sotmetre a consulta pública la proposta de modificació puntual de les normes subsidiaries en la parcel·la del Safari Park del Verger, per tant es procedeix a la inserció en la pàgina Web municipal d’aquesta proposta, per a que durant el termini de 20 dies es realitzen els suggeriments que es consideren oportuns.

Documents d’interés sobre aquesta consulta:
* Consulta Safari Park

VENTA ANTICIPADA DE CADIRES PER A L’ENTRÀ MORA I CRISTIANA DEL DIA 15 D’AGOST

El Consell Moro i Cristià del Verger, posarà a la venta de forma anticipada les cadires per a l’entrada mora i cristiana del dia 15 d’agost, al preu de 4 € en venta anticipada en la CASA DE CULTURA i 5 € en venta directa en el desfile.
En juliol, la venta anticipada serà els següents dies:

a) Propietaris de les vivendes situades en el recorregut:
Dia 13 de juliol: matí
Dia 15 de juliol: vesprada
Dia 16 de juliol: vesprada
Dia 17 de juliol: vesprada
Dia 18 de juliol: vesprada
b) Per a públic en general:
Dia 23 de juliol: vesprada
Dia 24 de juliol: vesprada
Dia 25 de juliol: vesprada
Dia 26 de juliol: vesporada
Dia 27 de juliol: matí
Dia 30 de juliol: vesprada
Dia 31 de juliol: vesprada
Dia 01 d’agost: vesprada

Horari de matí: de 10 a 12 hores.
Horari de vesprada: de 17:30 a 19:30 hores.
Lloc: CASA DE CULTURA

Pin It on Pinterest