96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

APPLICATION FOR THE EXCLUSION OF THE ELECTORAL CENSUS IS PROVIDED TO THE POLITICAL MATTERS IN THE ELECTORAL CAMPAIGNS

From the Council of the Verger, the possibility of requesting the exclusion of the electoral roll provided to the political parties in the electoral campaigns is announced.
There are two ways to make the request:

  1. In person at the Town Hall. Complete this form and bring it to the City Council before October 7.

  2. Through the website of the National Institute of Statistics (It is necessary to have a digital certificate or electronic ID)

CONSULTA CENS ELECTORAL

Què és el Cens Electoral?

El Cens Electoral conté les inscripcions de les persones amb dret de sufragi, en general els espanyols majors d’edat no incapacitats, tant si són residents a Espanya com si són residents a l’estranger, sense perjudici de la seua possible ampliació per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu amb els electors estrangers residents a Espanya que tinguen el dret de sufragi reconegut legalment, per ser nacionals d’altres països de la Unió Europea en les Eleccions al Parlament Europeu i municipals, o d’altres països en les Eleccions locals en virtut d’un Tractat que així ho establisca.

Com consultar el Cens Electoral?

Qualsevol interessat podrà consultar telemàticament les seues dades d’inscripció en el Cens Electoral vigent en cada mes o per a unes eleccions o referèndum.
La inscripció en el Cens Electoral conté dades personals i del domicili de residència dels electors, a més del municipi d’inscripció a efectes electorals per als espanyols residents a l’exterior. Quan la consulta es realitza en un període electoral es presenten a més les dades de la taula i local electoral.
El resultat de la consulta es presenta en pantalla i podrà ser imprés.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona interessada que tinga la condició d’elector i dispose d’un certificat electrònic dels publicats a la seu electrònica de l’INE.

 

CALL OPPOSITION AGENT OF THE LOCAL POLICE

From the Department of Human Resources, it is announced that the bases for the next call of 2 places are already being published by the local police officer, and that the period for presenting the cases begins on September 19 and ends on October 17, 2019.
In this link you can access all the information regarding this call.

Pin It on Pinterest