96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

Calendari contribuent

TERMINI DE PAGAMENTS EN VOLUNTARIA
Des de 01/03/2017
fins 05/05/2017
Impost sobre vehícles i altres tributs municipals
Des de 24/07/2017
fins 06/10/2017
Impost sobre béns inmobles e impost sobre activitats econòmiques i altres tributs municipals
IMPORTANT: Finalitzat el període de voluntaria, els rebuts no pagats tindran interesos de demora.
Atenció al cliente Tel: 965 292 000- Fax: 965 292 685 www.suma.es
– En El Verger estarà el 1er i 2on dijous de cada mes d’ 11 ’00 a 13’30h
– El Verger pertany a l’oficina de SUMA de Pedreguer en C/Gabriel Miro, 36
– Horari de 8’30 a 10’00h de dilluns a divendres.

Pin It on Pinterest