TERMINI DE PAGAMENTS EN VOLUNTARIA

Des de 05/03/2020
fins 15/06/2020
Impost sobre vehícles, taxa de recollida de residus i guals
 
Des de 27/07/2020
fins 05/10/2020
Impost sobre béns inmobles e impost sobre activitats econòmiques i altres tributs municipals
IMPORTANT: Finalitzat el període de voluntaria, els rebuts no pagats tindran interesos de demora.
Atenció al cliente Tel: 965 292 000- Fax: 965 292 685 www.suma.es
– En El Verger estarà el 1er i 2on dijous de cada mes d’ 11 ’00 a 13’30h sol·licitant cita prèvia al tel. 965750125
– El Verger pertany a l’oficina de SUMA de Pedreguer en C/Gabriel Miro, 36
– Horari de 8’30 a 10’00h de dilluns a divendres.
Share This