96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

                                                                   

L’HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC A LA POBLACIÓ DEL VERGER DE L’ADMISTRATIVA SERÀ:
EL DILLUNS I DIMARTS DE 09 A 14 HORES.

PER A CITA PRÈVIA ALS SERVEIS SOCIALS TELEFONAR
AL 677 30 83 37 DE 09 A 14 HORES.

EN CAS DE CONSULTA URGENT PODEN TELEFONAR AL 96.558.76.67.

PER A TRAMITAR LES SEGÜENTS SOL.LICITUDS CAL POSAR-SE EN CONTACTE AMB L’ADMINISTRATIU (NURIA PUIG) .

  • TÍTOL FAMÍLIA MONOPARENTAL.
  • TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA.
  • TARGETA DEL MAJOR.
  • PROGRAMA DE VACANCES SOCIALS A LA COMUNITAT VALENCIANA.
  • PROGRAMA DE TERMALISME A LA COMUNITAT VALENCIANA.
  • PROGRAMA DE VACANCES SOCIALS (IMSERSO).
  • PROGRAMA DE TERMALISME (IMSERSO).
  • TARGETA PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.

Pin It on Pinterest