96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

Protecció de dades

La visita al portal institucional de l’Ajuntament del Verger es realitzará de forma anònima.

Tan sols per a poder accedir a alguns dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris hauran  de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació dels serveis sol.licitats.

Estes dades s’incorporaran als fitxers de l’ Ajuntament del Verger i seran tratades de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades sol.licitades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment del interessat o d’acord amb allò previst en la citada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Aquelles persones, on les dades personals estiguen en un fitxer de l’ Ajuntament del Verger podran exercir el dret d’ accés, rectificació, cancelació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.

Pin It on Pinterest