96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

Des de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament del Verger es comunica que s’ha rebut dues subvencions per a la contractació de persones desocupades dins del programa d’incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, regulades en l’Ordre 7/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (D.O.C.V. número 8244, de data 28 de febrer de 2018, de la RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

Les subvencions concedides són:

CONTRACTACIONS PROGRAMA EMCUJU: Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Subvenció obtinguda: 45.561,84  Euros
Nombre de contractes: 2
Duració del contracte: Des de el 2 de juliol de 2018 fins l’1 de juliol de 2019
Tipus de contracte: Contracte formació
Ocupacions contractades i tarees a realitzar per les persones contractades:
Administrativa tècnica: 1 persona
Realització de treballs tècnics administratius que comporten una especial complexitat o que requerisquen una especial adaptació de mètodes.
Colaboració en la preparació i realització de treballs en l’àmbit del registre general de l’ Ajuntament, aportant els seus coneiximents.
Graduat en Ciències Ambientals: 1 persona
Realització de consultoria, avaluació i gestió de l’impacte mediambiental; tractament de residus urbans; educació ambiental i energies renovables; contaminació atmosfèrica i acústica; turisme rural.

CONTRACTACIONS PROGRAMA EMPUJU: Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per les entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

Subvenció obtinguda: 27.157,32 Euros.
Nombre de contractes: 2
Duració del contracte: Des de el 2 de juliol de 2018 fins l’ 1 de juliol de 2019
Tipus de contracte: Contracte per obra o serveis
Ocupacions contractades i tarees a realitzar:
Agranadors i afins
: 2 persones
Operacions de neteja viaria
Recolzament en les activitats desenvolupades per la Brigada Municipal

Estes subvencions es troben cofinançades per mitjà de la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 (CCI 2014ÉS 05M9P001).

Per a més informació:
Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea
Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social)

Pin It on Pinterest