Què és?

L’Agenda 21 és un procés participatiu, obert, integral i continu per aconseguir un nou model de desenvolupament municipal que assegure una millora de la qualitat de vida pels ciutadans i ciutadanes actuals i futures.Es fonamenta sobre dos pilars bàsics:- el Desenvolupament Sostenible, és a dir, aquell que no entra en conflicte amb l’entorn i garanteix la satisfacció de les necessitats actuals sense posar en perill les possibles futures. Implica necessàriament tractar de manera conjunta dels àmbits de l’econòmic, sociocultural i ambiental.- La Participació Ciutadana de tots els grups socials del municipi: ciutadans, polítics i tècnics, entitats i grups socials. En base a un procés de diàleg continu entre tots els sectors de la població es consensua l’estratègia de Desenvolupament Sostenible que es vol seguir al municipi.Tot el procés es materialitza en un Pla d’Acció on s’estableixen les línies estratègiques i actuacions per dirigir el desenvolupament municipal cap a situacions futures de major sostenibilitat.

L’Agenda 21 Local pas a pas (PDF 40 Kb).

El camí de l’Agenda 21. El compromís de l’Ajuntament

La corporació municipal de El Verger va decidir a l’any 2004 d’intentar fer el poble més sostenible i com que la manera d’aconseguir-ho és l’Agenda 21 Local, van signar la Carta d’Aalborg (PDF 32 Kb), que és el manifest que mostra el compromís de l’Ajuntament per fer-ho.

Si vols veure el llistat de signatures complet, fes click en el seguent link

Estat del municipi

A finals de 2004 es va realitzar el diagnòstic Sociocultural, econòmic i ambiental de El Verger, l’Auditoria Ambiental. Amb ella es pretén posar de relleu aquells punts forts i febles del municipi, per tal de tindre una base de partida per les actuacions que més avant es proposaran i un punt de referència inicial.

Si voleu, vos podeu descarregar la versió resumida de l’Auditoria Ambiental aquí (PDF 156 Kb).

Participació Ciutadana

A l’Auditoria Ambiental hi ha l’anàlisi dels factors biofísics, socials, socioeconòmics i ambientals del municipi de El Verger; però, per tal de completar la seua imatge, cal incorporar el que en pensen els seus ciutadans i ciutadanes.

Al mes de febrer es va realitzar una enquesta telefònica a un grup de ciutadans i ciutadanes elegits a l’atzar. Se’ls va preguntar per El Verger, el seu medi ambient i la tasca de l’Ajuntament.

Si voleu veure el resum de l’estudi, el podeu descarregar aquí. (Power Point® 888 Kb)

Calendari

 • 1/02/05: Roda de premsa per anunciar l’inici dels processos de l’Agenda 21 Local al Saló de Plens de l’Ajuntament.
 • 4/02/05: Xerrada informativa a la població de El Verger al Saló de Plens de l’Ajuntament.
 • 21 al 23/02/05: Consulta telefònica ciutadana.
 • 24/02/05: Cafè-Tertulia amb les mestresses de casa.
 • 24/02/05: Cafè-Tertulia amb la gent gran.
 • 26 i 27/02/05: Punt informatiu sobre l’Agenda 21 Local a la Fira i Mercat Medieval de El Verger.
 • 3/03/05: Taller amb les mestresses de casa.
 • 3/03/05: Taller amb la gent gran.
 • 7/03/05: Xerrada amb els llauradors de El Verger al Saló de Plens de L’Ajuntament.
 • 10/03/05: Taller de Democràcia Participativa al Saló de Plens de l’Ajuntament.
 • 11/03/05: Xerrada sobre l’Agenda 21 Local als professors del C. P. Segaria.
 • 17/02/05: Taller de Democràcia Participativa al Saló de Plens de l’Ajuntament.
 • 7/04/05: Taller de Prospectiva a l’antic magatzem EMAUS.
 • 14/04/05: Taller d’Estratègia i Constitució del Fòrum de l’Agenda 21 Local a l’antic magatzem EMAUS.
 • 8/06/05: 1a reunió Observatori de l’Agenda.
 • 9/06/05: Elecció dels criteris de Sostenibilitat. Presentació de la Xarxa de Cases Sostenibles a El Verger.
 • 16/06/05: 1era sessió Xarxa de Cases Sostenibles de El Verger.
 • 8/09/05: Participació PGOU.
 • 15/09/05: 2a sessió Xarxa de Cases Sostenibles de El Verger.
 • 13/10/05: Participació.
 • 10/11/05: Participació.
 • 17/11/05: 3a sessió Xarxa de Cases Sostenibles de El Verger.
 • 15/12/05: Participació.

 

 

 Noticies

-Roda de Premsa.
El dia 1 de Febrer de 2005 es va presentar als mitjans de comunicació l’Agenda 21 Local de El Verger.
– Fira.
Els dies 26 i 27 de Febrer es va instal·lar un Punt Informatiu de l’Agenda 21 Local a la Fira i Mercat Medieval de El Verger. A banda d’un taller de pintura per als xiquets i xiquetes, es donava informació del procés de l’Agenda al El Verger i de quina manera es pot participar.
– Taller de Prospectiva.
Moment del Taller de Prospectiva que es va realitzar el dia 7 d’Abril a l’antic magatzem EMAUS, en el que els participants van consensuar la idea de futur que veuen per El Verger. (la idea que tenen de El Verger d’aquí a 20 anys).
– Taller d’Estratègia i Constitució Fòrum.
El dia 14 d’Abril es va constituir el Fòrum de l’Agenda 21 de El Verger, és a dir, la reunió de tots els qui integren les Taules de Participació, amb la presència de Josep Vicent Mascarell, qui va donar l’inici oficial del Fòrum.
Seguidament va tindre lloc la segona part del Taller de Prospectiva on els participants van proposar i votar una sèrie de propostes per a que l’Ajuntament les faça realitat.
Vols veure quines són les propostes (PDF 32 Kb)
– Taules de Participació.
Taula d’Educació, Cultura, Esport i Joventut.
– Taula de Promoció Econòmica, Medi Ambient i Urbanisme.

Participa! Si voleu donar la vostra opinió, però no podeu vindre a les Taules de Participació, aquí podreu fer-ho. Periòdicament anirem penjant enquestes segons el que s’estiga tractant a les Taules i aixina podreu deixar constància del que en penseu.