Corporació Municipal

Inici | L’Ajuntament | Corporació Municipal

Grups Municipals

Juan José Chover Blasco
Inmaculada Pericás García
Miguel Pou Pérez
Remedios Fructuoso Navarro
Mª Sol Blanco Cardosa

Josep Basili Salort Bertomeu
Alba Pérez Román
Lluís Poquet Soler

Adela Moncho Mengual
Miguel Sala Mata
Jaime Almiñana Poquet

Equip de Govern

 • Alcalde, Hisenda, Obres i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Protecció Civil:
  Juan José Chover Blasco (PSOE)
 • Primer Tinent d’Alcalde, Educació, Medi Ambient, Residus, Festes i Agricultura:
  Inmaculada Pericás García (PSOE)
 • Segon Tinent d’Alcalde, Cultura, Esports, Joventut, Infància, Transparència, Normalització Llingüística, Comunicació, i Fons Europeus:
  Miguel Pou Pçerez (PSOE)
 • Regidor de Recursos Humans, Sanitat, Serveis Socials, Turisme i Comerç:
  Remedios Fructuoso Navarro (PSOE)
 • Regidora de la Dona, Igualtat i Cementiri:
  Marisol Blanco Cardosa (PSOE)
 • Regidor i Portaveu de Compromís:
  Josep Basili Salort Bertomeu
 • Regidora de Compromís:
  Alba Pérez Román
 • Regidor de Compromís:
  Lluís Poquet Soler
 • Regidor i Portaveu del PP:
  Adela María Moncho Mengual
 • Regidor del PP:
  Jaime Almiñana Poquet
 • Regidor del PP:
  Miguel Sala Mata