SEGUIMENT D’OPOSICIONS I BORSES DE TREBALL

OPOSICIÓ TIPUS GRUP PLACES +INFO ESTAT
Borsa Administració General Temporal C Tancada
Borsa Educació Temporal   Tancada
Borsa Serveis Municipals Temporal   Tancada
Borsa Neteja i conservació Temporal   Tancada
Borsa Policia Local Interí C Tancada
Policia Local Propietat C 2 Tancada
Conserge Col·legi Públic Segària Propietat AP 1 Tancada
Policia Local Propietat C 1 Tancada
Tècnic Jardí d’Infància Propietat LABORAL FIXE 4 Tancada
Policia Local Propietat C 1 Tancada
Policia Local Propietat C 1 Tancada
Administratiu Propietat
Promoció Interna
C 1 Tancada
Operari de jardineria i serveis generals Propietat AP 1 Oberta
Operari d’obra i serveis generals Propietat AP 1 Oberta
Operari de serveis múltiples Propietat AP 1 Oberta
Borsa d’Auxiliar Administratiu Interí C Oberta

 

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL

 

CONCURS TIPUS GRUP PLACES +INFO ESTAT
Enginyer/a Tècnic Propietat A2 1 Tancada
Tècnic/a Informàtic Propietat A2 1 Tancada
Tècnic/a ADL Propietat A2 1 Tancada
Auxiliar administratiu Propietat C2 1 Tancada
Arquitecte Superior Propietat A1 1 Tancada
Personal de Neteja Edificis Municipals Propietat LABORAL FIXE 6 Tancada
Auxiliar Jardí d’Infància Propietat LABORAL FIXE 1 Tancada
Personal Neteja viària Propietat LABORAL FIXE 1 Tancada
Peó Jardineria Propietat LABORAL FIXE 2 Tancada
Peó Obres i Serveis Propietat LABORAL FIXE 2 Tancada
Auxiliar Biblioteca Propietat LABORAL FIXE 1 Tancada
Profesor/a F.P.A. Propietat LABORAL FIXE 1 Pendent