Millorant dia a dia

Des de la Regidoria de Medi Ambient del Verger, es preten millorar la qualitat ambiental del municipi per millorar la qualitat de vida dels nostres residents i visitants. Per tal d’obtindre aquest objectiu no cal només incorporar el medi ambient a la gestió municipal , hem de partcipar tots.

Hem de prendre conciencia de la importància que té el reciclatge del fem.

Projectes:

  • L’Ajuntament del Verger ha firmat un conveni de col.laboració amb la empresa “Residus Alimentaris S.A.” (Cenresa), per a la recollida i transformació d’olis de cuina en Biodiesel.  Per facilitar la recollida, Cenresa suministrarà als establiments d’hosteleria depòsits per a olis residuals, i s’encarregarà d’arreplegar-los per a la seua transformació en Biodiesel. L’Ajuntament posarà contenidors als parkings dels supermercats Consum i Más y Más per a que els ciutadans puguen tirar l’oli.
  • Els cartuxos de tinta es poden tirar a un contenidor de cartó que hi ha a l’ Ajuntament que es diu Reciclayuda.
  • Per a les piles gastades hi ha contenidors a l’Ajuntament , al col.legi i a les joieries.
  • Per a la roba i sabates gastades hi ha un contenidor al final del C/ Sant LLuís. Este contenidor perteneix a una ONG, pel que es prega la participació del municipi.

Es recorda als ciutadans que l’horari per tirar el fem es a partir de les 21:00 h i que l’arreplegada de trastos es realitzarà el dilluns per la nit (previ avís en l’Ajuntament).

 

Campanya “Reciclar bé, te recompensa”

L’Ajuntament del Verger va a engegar la campanya de reciclatge “Reciclar bé, te recompensa” per fomentar la millora de la recollida selectiva de residus i per a facilitar el reciclatge dels residus domèstics.

La ciutadania, en el seu dia a dia, tant en habitatges com en establiments, genera gran quantitat de residus de diverses tipologies. Una bossa d’escombraries domèstica estàndar està integrada per: matèria orgànica: 37 %; paper i cartró: 21 %; plàstic: 16 %; vidre: 7 %; altres: 19 %. És molt important conèixer quins són els residus que es generen per saber com tractar-los i augmentar l’aprofitament del que es rebutja, per tal que tinguin el menor impacte en el medi ambient.

Molts materials que es llencen a les escombraries es poden tornar a utilitzar: es poden reciclar. Això comporta estalvi de primeres matèries i energia, així com una disminució de la quantitat d’escombraries i una major protecció de l’entorn.

La recollida selectiva és la clau per resoldre part de la problemàtica que generen els residus i, tant les llars com els establiments de Granollers, tenen un paper cabdal en la separació dels residus que es generen a la ciutat i, per tant, en la millora del medi ambient.

Als carrers del Verger hi ha contenidors per recollir, el paper i cartró, els envasos lleugers, el vidre, el rebuig, l’oli i la roba.  En la següent taula es pot veure la qüantitat de cada residu generat pel poble del Verger.

FEM (kg) PAPER/CARTÓ (kg) ENVASOS (kg) VIDRE (kg) ROBA (KG)
2.074.568,00  34.560,00  56.200,00  95.000,00  8.003,00 
91,46% 1,52% 2,48% 4,19% 0,35%

El porcentatge de reciclatge de cada residu es molt baix en comparació al porcentatge de residu que porta cada bossa de fem i al porcentatge de recollida selectiva de poblacions veïnes. En canvi tenim una de les taxes de recollida de solids urbans més baixa de la provincia.

Tan sols hem sigut capaços de reciclar un 8.56% dels nostres residus respecte del fem i si  tenim en compte que hem d’arribar al 50% per a l’any 2020, tenim una gran tasca a realitzar.

L’Ajuntament és conscient que aquesta senzilla acció quotidiana de separar els residus en origen, en les nostres cases, es converteix en una tasca difícil per alguns veïns en diverses zones urbanes de difícil accessibilitat. Per aquest motiu s’ha promogut la implantació de noves zones de contenidors.

D’entrada, les raons que expliquen la gran importància actual de l’activitat del reciclatge, podríen ser les següents: raons econòmiques, estalvi de matèries primeres, estalvi d’energia, reducció del volum de residus.

Amb aquesta campanya, l’Ajuntament vol conscienciar a la població sobre la importància del reciclatge per al medi ambient i aconseguir que El Verger siga un espai net, amable i confortable.

L’Ajuntament és conscient que aquesta senzilla acció quotidiana de separar els residus en origen, en les nostres cases, es converteix en una tasca difícil per alguns veïns en diverses zones urbanes de difícil accessibilitat. Per aquest motiu s’ha promogut la implantació de noves zones de contenidors.

Per a informar d’aquestes novetats, l’Ajuntament realitzarà una campanya de comunicació per a reforçar la informació sobre la separació d’envasos lleugers i el paper cartó a casa.

L’inici de la campanya va ser el dia 6 de juny.  Va començar en el Col·legi Públic Segaria amb el taller “RECICLA CON LOS CINCO SENTIDOS” destinats a l’alumnes de primaria, i també amb un taller de risoteràpia per a la gent adulta.  Continuarà amb un vídeo/taller amb els alumnes d’infantil, una campanya de conscienciació a les xarxes socials i després es faran diverses accions informatives.

Objectius de la campanya:

1–Millor reciclatge en origen: es recicla més i millor i es facilita el posterior tractament i reciclatge dels nostres residus.

2–Millora de l’espai públic: la retirada dels contenidors de la via pública, a més de ser una acció d’estètica urbana, permet disposar de més espai públic per a destinar a altres usos.

3–Millora l’ambient: evitem mals olors i el servei de manteniment i neteja dels contenidors en la via pública.

4-Benefici económic per al propi Ajuntament i posterior repercussió en la taxa que li cobrem al ciutadà. Si reciclem be, te recompensa.

L’Ajuntament  aprofita també aquesta ocasió  per recordar-los els mecanismes de recollida dels  residus.

El servei de recollida es diari excepte diumenge.
Es recorda als ciutadans que l’horari per tirar el fem es a partir de les 21:00 h.  

-Envasos lleugers: Cal continuar dipositant-ho en els contenidors de color groc.

-Cartró i paper: Cal continuar dipositant-ho en els contenidors de color blau.

Voluminosos i trastos: L’arreplegada de trastos es realitzarà el dimarts i dijous de matí Aquest servei es gratuït i funciona a partir de les 7:30h i cal demanar-ho previament telefonant a l’Ajuntament al teléfon 96.575.01.25 .

Vidre: Cal continuar dipositant-ho en els contenidors de color  verd.

-Orgànic: Cal continuar dipositant-ho en els contenidors de color marró.

-Resta: Cal continuar dipositant-ho en els contenidors de color gris.

Oli usat: Es seguirà dipositant als contenidors  específics. Els contenidors están situats en els Carrers San Lluis,  Gabriel Miró, Doctor Fleming i Avinguda del Boticari.

Roba: Es seguirà dipositant als contenidors  específics. Els contenidors están situats en els Carrers San Lluis, Doctor Fleming, Plaça Jaume I i Avinguda. Valencia ( Parking Consum).

-Piles, tubs fluorescents i  bombetes de llum: En el hall de l’Ajuntament

-Medicaments: Es seguirà dipositant als Punt sigre ubicats en les farmacies del poble.

Recordar així mateix que el servei del Punt Blanc està obert de dilluns, dimecres i divendres de les 10:00h fins les 13:00h i dimarts i dijous de 15:00h a 18:00h..