Es comunica que a partir de l’any 2016, el calendari de plenari el poden trobar en el portal de transparència enllaç ruta 1. INSTITUCIONAL/1.3. FUNCIONAMENT ÒRGANS DE GOVERN/1.3.1. PLE/1.3.1.2. 201

 

Plenaris 2012
CALENDARI PLENARIS ORDINARIS 2012
29-03-2012(20:30h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
28-06-2012(20:30 h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
27-09-2012(20:30 h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
27-12-2012(20:30 h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
CALENDARI PLENARIS EXTRAORDINARIS 2012
14-05-2012 Acta de la sessió
31-07-2012 Acta de la sessió
19-11-2012 Acta de la sessió
27-11-2012 Acta de la sessió
Plenaris 2013
CALENDARI PLENARIS ORDINARIS 2013
11-04-2013(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
27-06-2013(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
26-09-2013(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
27-12-2013(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
CALENDARI PLENARIS EXTRAORDINARIS 2013
11-06-2013(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
29-10-2013(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
03-12-2013(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió

 

Plenaris 2014
CALENDARI PLENARIS ORDINARIS 2014
27-03-2014(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
26-06-2014(20:30h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
25-09-2014(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
29-12-2014(20:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
CALENDARI PLENARIS EXTRAORDINARIS 2014
06-03-2014(13:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
10-06-2014(14:00h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
17-11-2014(12:30h.) Ordre del dia
Acta de la sessió
Plenaris 2015
CALENDARI PLENARIS ORDINARIS 2015
26-03-2015 (20:00) Ordre del dia
Acta de la sessió
27-08-2015 (20:30) Ordre del dia
Acta de la sessió
Video Part1 Video Part2
29-10-2015 (20:00) Ordre del dia
Acta de la sessió
Video Part1 Video Part2 Video Part3
30-12-2015 (20:00) Ordre del dia
Acta de la sessió
Video Part1 Video Part2
CALENDARI PLENARIS EXTRAORDINARIS 2015
10-06-2015 (13:00) Ordre del dia
Acta de la sessió
13-06-2015 (10:00) Acta de constitució de la nova corporació
30-06-2015 (20:30) Ordre del dia
Acta de la sessió