BORSA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU
OBERTA
TIPUS Interino PUBLICACIÓ BOP nº 44 de data 01-03-2024
GRUP C2 INSTANCIES 04-03-2024 al 25-03-2024
DRET D’EXAMEN
30 €    
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana    
Tauler d’anuncis  
DATA ANUNCI DOCUMENT
01-03-2024 Publicació de les bases en el BOP nº 44
04-04-2024 Publicació llistat provisional d’admesos
18-04-2024 Publicació llistat definitiu d’admesos i data del primer exercici