BORSA D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
TANCADA
TIPUS Temporal PUBLICACIÓ TAULER ANUNCIS 03-08-2020
GRUP C INSTANCIES 04-08-2020 al 13-08-2020
Documentació      
Bases: Instancies:  espana    
Tauler d’anuncis  
DATA ANUNCI DOCUMENT
03-08-2020 Publicació de les bases en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
26-01-2021 Publicació de la baremació provisional