BORSA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL TANCADA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
Interí
C1

45 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOP
INSTANCIES
01-03-2019
nº 43 de data 01-03-2019
04-03-2019 al 15-03-2019
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana    
Tauler d’anuncis  
01-03-2019 Publicació de les Bases en el BOP nº 43
26-03-2019 Llistat provisional d’admesos a la borsa
05-04-2019 Llistat definitiu d’admesos a la borsa (una vegada rectificades les errades)
12-04-2019 Acta de constitució del tribunal i resultats del primer exercici
18-04-2019 Acta de constitució del tribunal i resultats del segon exercici
25-04-2019 Anunci suspensió tercer exercici
07-05-2019 Acta de constitució del tribunal, resultats del segon exercici i convocatoria tercer exercici
17-05-2019 Acta de constitució del tribunal, resultats tercer exercici
17-05-2019 Anunci de la relació d’aprovats
03-06-2019 Anunci de l’ordre definitiu de la borsa de treball