CONCURS ARQUITECTE SUPERIOR
TANCADA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
A1
1
75 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 212 de data 08-11-2022
nº 274 de data 15-11-2022
16-11-2022 a 29-11-2022
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana Autobaremació: valencia2 espana  
Tauler d’anuncis  
08-11-2022 Publicació de les Bases en el BOP nº 212
15-11-2022 Publicació de les Bases en el BOE nº 274
13-12-2022 Publicació de la llista provisional d’admesos en el BOP nº 235
19-01-2023 Publicació correcció de la llista provisional en el BOP nº 13
21-02-2023 Anunci publicació data entrevista
01-03-2023 Acta de constitució del tribunal i baremació
14-03-2023 Anunci relació aprovats