CONCURS PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU
TANCADA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
C2
1
30 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 213 de data 09-11-2022
nº 276 de data 17-11-2022
18-11-2022 al 01-12-2022
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana Autobaremació: valencia2 espana  
Tauler d’anuncis  
09-11-2022 Publicació de les Bases en el BOP nº 213
17-11-2022 Publicació de les Bases en el BOE nº 276
13-12-2022 Publicació llistat provisional d’admesos en el BOP nº 235
16-01-2023 Publicació de la llista definitiva d’admesos en el BOP nº 16
19-01-2023 Anunci dels resultats de la baremació
27-01-2023 Anunci relació d’aprovats