CONCURS PLAÇA ENGINYER/A TÈCNIC
TANCADA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
A2
1
50 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 200 de data 20-10-2022
nº 260 de data 29-10-2022
31-10-2022 al 14-11-2022
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana Autobaremació: valencia2 espana  
Tauler d’anuncis  
20-10-2022 Publicació de les Bases en el BOP nº 200
29-10-2022 Publicación de les Bases en el BOE nº 260
22-11-2022 Publicació de la llista provisional d’admesos en el BOP nº 222
05-12-2022 Publicació de la llista definitiva d’admesos en el BOP nº 231
07-12-2022 Anunci del resultat de la Baremació
13-12-2022 Correcció d’errors Publicació de la llista definitiva d’admesos en el BOP nº 235
16-12-2022 Anunci relació d’aprovats