CONCURS OPOSICIÓ OPERARI DE JARDINERIA I SERVEIS GENERALS
TANCAT
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
Laboral Fixe
1
25 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 40 de data 26-02-2024
nº 56 de data 04-03-2024
05-03-2024 al 04-04-2024
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana    
Conter Bancari a realitzar pagament de la taxa ES04 3058 2613 0927 3250 0032    
Tauler d’anuncis  
26-02-2024 Publicació de les Bases en el BOP nº 40
04-03-2024 Publicació de les Bases en el BOE nº 56
23-04-2024 Publicació llistat provisional admesos en el BOP nº 77
21-06-2024 Publicació llistat definitiu admesos en el BOP nº 119
15-07-2024 Anunci de la relació d’aprovats exercici primer