CONCURS OPOSICIÓ TÈCNIC JARDÍ D’INFANCIA
TANCAT
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
Laboral Fixe
4
40 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 242 de data 21-12-2020
nº 3 de data 04-01-2021
05-01-2021 al 02-02-2021
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana    
Tauler d’anuncis  
21-12-2020 Publicació de les Bases en el BOP nº 242
04-01-2021 Publicació de les Bases en el BOE nº 3
08-03-2021 Publicació llistat provisional d’admesos en el BOP nº 45
25-05-2021 Publicació llistat definitiu d’admesos i data primer exercici BOP nº 97
14-06-2021 Acta de constitució del tribunal, resultats del primer exercici i data del segon exercici
14-06-2021 Preguntes test
14-06-2021 Plantilla correctora
29-06-2021 Acta de constitució del tribunal i resultats del segon exercici
06-07-2021 Acta baremació
06-07-2021 Anunci dels resultats de baremació i puntuació total
23-07-2021 Acta de baremació després de les al·legacions presentades
23-07-2021 Anunci resultats de la baremació i puntuació total després de les al·legacions presentades