CONCURS PERSONAL LABORAL DE SERVEIS
TANCADA

TIPUS
GRUP

PLACES

DRET D’EXAMEN

En propietat
Laboral Fixe
1 Peó neteja viària
2 Peons obres i serveis
2 Peons jardineria
25 €

PUBLICACIÓ BOP

PUBLICACIÓ DOGV

PUBLICACIÓ BOE

INSTANCIES

nº 216 de data 14-11-2022
nº 283 de data 25-11-2022
28-11-2022 al 13-12-2022
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana Autobaremació: valencia2 espana  
Tauler d’anuncis  
14-11-2022 Publicació de les Bases en el BOP nº 216
25-11-2022 Publicació de les Bases en el BOE nº 283
19-12-2022 Publicació llista provisional d’admesos en el BOP nº 239
16-01-2023 Publicació llista definitiva d’admesos en el BOP nº 10
02-02-2023 Anunci resultats de la baremació
16-02-2023 Anunci relació d’aprovats