CONCURS PERSONAL LABORAL NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS
TANCAT
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
Laboral Fixe
6
25 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 216 de data 14-11-2022
nº 283 de data 25-11-2022
28-11-2022 al 13-12-2022
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana Autobaremació: valencia2 espana  
Tauler d’anuncis  
14-11-2022 Publicació de les Bases en el BOP nº 216
25-11-2022 Publicació de les Bases en el BOE nº 283
30-12-2022 Publicació llista provisional d’admesos en el BOP nº 248
19-01-2023 Publicació llista definitiva d’admesos en el BOP nº 13
25-01-2023 Anunci resultats de la Baremació
09-02-2023 Anunci llistat d’aprovats