14 + 10 =

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament amb titularitat de l’Ajuntament del Verger amb CIF P0313800E i adreça social en C/ Cervantes, 10 03770 El Verger (Alacant), i que a continuació es relacionen les seues respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.  Per a aquells tractaments que ho requerisquen, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que l’Ajuntament del Verger tinga previst realitzar.

  • Finalitat: Atender les seus consultes i/o sol·licituts e instalació de cookies.
  • Termini de conservació: Mentre es mantinga el consentiment prestat.
  • Base legítima: El consentiment de l’interessat.

A més a més, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.
D’acord amb els drets que li dona la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els seus
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit a la nostra direcció Ajuntament del Verger C/ Cervantes, 10 El Verger (Alacant) o al correu electrònic informacio@elverger.es
Mentres no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificades, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats mencionades.
Enviar aquestes dades, implica l’acceptació de la política de privacitat de l’Ajuntament del Verger.