OPOSICIÓ AGENT DE LA POLICIA LOCAL
TANCADA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
C1
1
180 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 126 de data 30-06-2023
nº 9644 de data 20-07-2023
nº 169 de data 17-07-2023
18-07-2023 al 14-08-2023
Documentació      
Bases: Instancies: espana    
Tauler d’anuncis  
30-06-2023 Publicació de les bases en el BOP nº 126
17-07-2023 Publicació de les bases en el BOE nº 169
20-07-2023 Publicació de les bases en el DOGV nº 9644
25-09-2023 Publicació de la llista provisional d’admesos en el BOP nº 185
26-10-2023 Publicació de la llista definitiva d’admesos en el BOP nº 206
23-11-2023 Acta de constitució del Tribunal i resultats primer exercici
11-12-2023 Acta de constitució del Tribunal i resultats segon exercici
22-12-2023 Acta de constitució del Tribunal i resultats tercer exercici
22-01-2024 Acta de constitució del Tribunal i resultats quart exercici
07-02-2024 Acta de constitució de Tribunal i resultats quint exercici
16-02-2024 Acta de constitució de Tribunal i resultats sext exercici
26-02-2024 Acta final i relació d’aprovats