OPOSICIÓ AGENT DE LA POLICIA LOCAL

TANCADA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
C1
2
150 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 170 de data 06-09-2019
nº 8637 de data 18-09-2019
nº 228 de data 23-09-2019
19-09-2019 al 17-10-2019
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana    
Tauler d’anuncis  
06-09-2019 Publicació de les Bases en el BOP nº 170
23-09-2019 Publicació en el BOE nº 228
31-10-2019 Llistat provisional d’admesos
02-12-2019 Publicació en el BOP nº 229 llistat definitiu admesos i data primer examen
13-01-2020 Acta de constitució del tribunal i resultats del primer exercici
23-01-2020 Acta de constitució del tribunal, resultats del segon exercici i data del tercer examen
03-02-2020 Acta de constitució del tribunal, resultats del tercer exercici i data del quart examen
14-02-2020 Acta de constitució del tribunal, resultats del quart exercici i data del quint examen
24-02-2020 Acta de constitució del tribunal, resultats del quint exercici
06-03-2020 Anunci de la data del reconeiximent mèdic
09-04-2020 Acta de constitució del tribunal, resultats reconeiximent mèdic i concurs de mèrits
15-06-2020 Resolució de l’òrgan tècnic de selecció
27-04-2021 Acta del tribunal qualificador