OPOSICIÓ AGENT DE LA POLICIA LOCAL
TANCADA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
C1
1
180 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 119 de data 27-06-2022
nº 9370 de data 28-06-2022
nº 163 de data 08-07-2022
11-07-2022 al 05-08-2022
Documentació      
Bases: Instancies: espana    
Tauler d’anuncis  
03-06-2022 Publicació de les Bases en el BOP nº 105
13-06-2022 Publicació de les Bases en el BOE nº 140
28-06-2022 Publicació de les Bases en el DOGV nº 9370
27-06-2022 Publicació de la modificació de les Bases en el BOP nº 119
08-07-2022 Publicació de la modificació de les Bases en el BOE nº 163
19-08-2022 Publicació de la llista provisional d’admesos en el BOP nº 157
25-08-2022 Rectificació de la publicació de la llista provisional d’admesos en el BOP nº 161
21-09-2022 Publicació de la llista definitiva d’admesos en el BOP nº 180
06-10-2022 Publicació primer exercici
18-10-2022 Acta de constitució del tribunal, resultats del primer exercici i data del segon examen
08-11-2022 Acta de constitució del tribunal, resultats del segon exercici i data del tercer examen
23-11-2022 Anunci apertura sobre tercer examen (test)
28-11-2022 Anunci data quart exercici (pràctic)
02-12-2022 Acta de constitució del tribunal, resultats del quart exercici i data del quint exàmen
09-12-2022 Anunci data exercici (valencià)
04-01-2023 Acta final i relació d’aprovats