OPOSICIÓ OPERARI SERVEIS MÚLTIPLES
OBERT
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
AP
1
25 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 40 de data 26-02-2024
nº 56 de data 04-03-2024
05-03-2024 al 04-04-2024
Documentació      
Bases: Instancies: valencia2 espana    
Tauler d’anuncis  
26-02-2024 Publicació de les Bases en el BOP nº 40
04-03-2024 Publicació de les Bases en el BOE nº 56