OPOSICIÓ AGENT DE LA POLICIA LOCAL

TANCADA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN

En propietat
C1
1

PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 236 de data 11-12-2020
nº 8981 de data 22-12-2020
nº 335 de data 24-12-2020
23-12-2020 al 26-01-2021
Documentació      
Bases: Instancies: espana    
Tauler d’anuncis  
07-10-2020 Publicació de les Bases en el BOP nº 192
16-10-2020 Publicació en el BOE nº 274
19-10-2020 Publicació en el DOCV nº 8929
11-12-2020 Publicació de la modificació de les Bases en el BOP nº 236
22-12-2020 Publicació de la modificació de les Bases en el DOGV nº 8981
24-12-2020 Publicació de la modificació de les Bases en el BOE nº 335
13-02-2021 Publicació de la llista provisional d’admesos en el BOP nº 31
10-03-2021 Publicació de la llista definitiva d’admesos en el BOP nº 47
07-04-2021 Publicació primer exercici
27-04-2021 Acta de constitució del tribunal, resultats del primer i segon exercici i data del tercer examen
10-05-2021 Acta de constitució del tribunal, resultats del tercer exercici i data del quart examen
20-05-2021 Acta de constitució del tribunal, resultats del quart exercici i data del quint examen
07-06-2021 Acta de constitució del tribunal, resultats del quint exercici i data del sext examen
14-06-2021 Acta de constitució del tribunal, resultats del sext examen i data per al reconeixement mèdic
28-06-2021 Acta de constitució del tribunal, resultats del octau exercici
28-06-2021 Acta final i relació d’aprovats