La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha anunciat que donarà ajudes de fins a 250 euros per a l'adquisició de bicicletes i patinets, amb l'objectiu de fomentar aquest tipus de transport, i de secundar i reactivar el comerç de proximitat....