La Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i la Secretaria General d’Administració Digital del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública han posat en marxa una nova aplicació mòbil, denominada «Cadastre_app».
Es tracta d’una nova ferramenta amb la qual es fa un pas més en el desplegament digital, a fi d’acostar als ciutadans els productes i servicis cadastrals. Per mitjà d’ella, es podrà reunir i personalitzar en cada dispositiu mòbil, només per a ús personal, informació de tots els seus immobles urbans i rústics, ja que poden afegir fotografies, croquis o anotacions.
Per a accedir a l’aplicació mòbil es requerix la prèvia identificació a través dels diversos sistemes establits com Cl@ve PIN, Cl@ve permanent, certificat electrònic o, en cas de no disposar de credencial electrònica, també cap la identificació introduint el DNI o NIE i la referència cadastral de l’immoble del qual se siga titular, o bé, sol·licitar l’alta en cl@ve.

Notícies per categories

Històric de noticies