En base a l’actual situació sanitària produïda pel COVID-19, en particular, en la província d’Alacant, i conforme a la proposta d’actuació formulada en el si del Consell Rector de l’Organisme en la seua sessió ordinària de 25 de gener de 2021, mitjançant Resolució de la Directora de Suma. Gestió Tributària, d’1 de febrer de 2021, per causa de les previsions d’evolució i millora de la realitat sanitara que permeten el compliment dels terminis als obligats tributaris, s’amplien els terminis de cobrança dels Tributs Municipals i altres Ingressos de Dret Públic, en període voluntari.

El període voluntari, és el temps establit per la normativa per al pagament dels impostos i taxes que es posen al cobrament. Una vegada finalitzat este termini, s’apliquen recàrrecs i altres despeses. En este primer període de pagament es posen al cobrament l’Impost sobre Vehicles, les Taxes de Guals i de Recollida de Residus, i altres ingressos públics. Este període de pagament afecta a tots els Ajuntaments de la Província d’Alacant, excepte Alcoi, Alacant, Santa Pola i Xàbia.

El període de pagament d’enguany és del 25 de març al 14 de juny de 2021.

La data de càrrec de domiciliacions és el 7 de juny, i  el termini per a domiciliar el pagament dels seus rebuts finalitza el 31 de maig.

 

Notícies per categories

Històric de noticies