L'Equip de Govern hem procedit a actualitzar la taxa de recollida i tractament del fem degut a legislació i circumstàncies alienes a l’Ajuntament, per la qual cosa hem fet un increment, el més ajustat possible per tal de no perjudicar les economies familiars. Per què...