L’Equip de Govern hem procedit a actualitzar la taxa de recollida i tractament del fem degut a legislació i circumstàncies alienes a l’Ajuntament, per la qual cosa hem fet un increment, el més ajustat possible per tal de no perjudicar les economies familiars.

Per què augmenta la taxa  del fem?

Bàsicament per dues lleis:

  • la 7/2022 de residus i sols contaminats per a una economia circular, de l’Estat espanyol
  • la llei Valenciana 55/2022 de la Generalitat.

Aquestes lleis ens obliguen a repercutir totes les despeses derivades del cost de recollida, tractament i eliminació de residus.
Aleshores, els ingressos per taxa, per venda de paper cartró i envasos lleugers (Ecoembres) i el vidre (Ecovidrio), ascendeixen a  492.384,70€. Mentre que les despeses reals passaran al 2024 a ser de 667.141,98€.

Que s’inclou en esta quantitat de 667.141,98€.

  • Cost de Tractament y Eliminació de Residus Consorci Àrea de Gestió A1, Pla Zonal 6: 240.405,00€
  • Cost Imputació Impost vertido de residuos según Ley 7/2022: 34.122,00€
  • Cost contribució a la xarxa d’ecoparcs del Àrea de Gestió A1: 16.940,00€
  • Cost transferència des de Denia al Complexe del Campello: 40.067,50€
  • Cost de gestió de la recollida de residus en el casc urbà, urbanitzacions i diseminat de la població del Verger: 242.954,77€
  • Cost de la gestió de residus de la recollida selectiva de paper-cartró, envasos lleugers i vidre, per Ecoembes i Ecovidrio: 72.499,00€
  • Cost parcel·la i manteniment Punt Blanc: 8.682,71€
  • Cost inversió per a la dotació de contenidors de recollida selectiva de la FO i grans productors: 11.471,00€

Açò ens dona un dèficit de 174.757,28 euros, que és el que es cobrix en la seua majoria amb la modificació que hem dut a terme.

Com es queden les noves tarifes?

Grup Subgrup Descripció Des de Fins €/any
01   RESIDENCIAL      
01003 Vivendes 123,00
02   INDUSTRIES      
02007 Menudes industries i establiments industrials  
per trams(m2) 0 1.000 486,72
per trams(m2) 1.001 2.000 973,44
per trams(m2) 2.001 99.999 3.407,04
03   OFICINES      
03003 Oficines, inmobiliaries, despatxos, activitats professionals i similars 159,50
03006 Establiments bancaris 558,26
04   COMERCIAL      
04006 Farmacies, estancs i similars 471,51
04007 Tallers de reparació i similars 471,51
04008 Comerç minorista de vehicles terrestres 471,51
04009 Comerç de materials de construcció, industrials i similars. 471,51
04010 Supermercats, almacens comercials d’alimentació i similars.  
per trams(m2) 0 500 547,56
per trams(m2) 501 1.500 2.737,80
per trams(m2) 1.501 99.999 3.285,00
04013 Establiments comercials
per trams(m2) 0 500 184,14
per trams(m2) 501 1.000 405,60
per trams(m2) 1.001 99.999 973,44
04026 Estacions de serveis, gasolineres i similars 492,80
05 ESPORTS
  05001 Activitats relacionats amb l’esport 306,74
06   ESPECTACLES      
06005 Discoteques i similars 395,46
06006 Clubs 2.109,12
07   OCI I HOSTALERIA      
07003 Cafeteries, Bars, Geladeries i similars 501,93
07006 Restaurants i similars 501,93
07009 Hotels, motels, pensions, hostals i similars 2.240,94
08   SANITAT I BENEFICENCIA      
08002 Albergs, residencies i similars 3.285,00
08009 Clíniques, metges especialistes i similars 405,60
09 CULTURALS I RELIGIOSOS
  09001 Centres decents i similars 159,50
010 EDIFICIS SINGULARS
10011 Parcs d’atraccions i similars 2.737,80

 

Aquesta decisió ha sigut motivada per les lleis i costos anteriorment descrits, i entenem que qualsevol augment dels imports no sol ser de gust ni per a qui la soporta ni per a nosaltres que l’apliquem.
És fonamental destacar que estem compromesos amb la transparència en la nostra gestió i estem treballant àrduament per optimitzar els nostres recursos i minimitzar qualsevol impacte financer als ciutadans. A més a més, explorem constantment opcions per millorar l’eficiència en la gestió de residus i reduir els costos a llarg termini.

Agraïm la seva comprensió i col·laboració en aquest procés.

L’Equip de Govern del M.I. Ajuntament del Verger.

Notícies per categories

Històric de noticies