BORSA DE SERVEIS MUNICIPALS
TANCADA
TIPUS Temporal PUBLICACIÓ TAULER ANUNCIS 03-08-2020
GRUP C INSTANCIES 04-08-2020 al 13-08-2020
Documentació      
Bases: Instancies: espana    
Tauler d’anuncis  
DATA ANUNCI DOCUMENT
03-08-2020 Publicació de les bases en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
04-09-2020 Decret designació membres del tribunal de baremació de les borses de treball temporal
28-10-2020 Publicació de la baremació provisional de la borsa de serveis municipals