96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

Des de la Regidoria d’Hisenda es RECORDA a tots els proveïdors de l’Ajuntament del Verger, que per al tràmit de qualsevol factura, serà necessària la pràctica d’una retenció de crédit (per part del departament d’intervenció) i que es deurà indicar en el concepte del document expedit.
La falta d’aquesta dada, provocarà la NO TRAMITACIÓ de la factura.
Des de la Regidoria d’Hisenda es recomana la sol·licitud d’aquesta dada, per a que s’eviten problemes posteriorment.

Pin It on Pinterest