96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

ESCOLA D’ESTIU 2019

“Somos Educación y Ocio” amb l’Ajuntament del Verger, organitzen l’escola d’estiu 2019, en la qual es faran: tallers educatius, natació, jocs d’aigua, etc.
Les edats compreses serà entre 3 i 12 anys i es realitzarà en horari de 9:00 a 14:00 amb la possibilitat de escola matinera de 8:00 a 9:00.

La PRE-inscripció deurà ser entregada al CEIP Segària, a l’Ajuntament o via e-mail a somos.educacionyocio@gmail.com.  Pots descarregar-la en aquest enllaç

TELÈFON PER A AVARIES I INCIDÈNCIES EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC

Des de l’Ajuntament del Verger es comunica que ja està en funcionament el número de telèfon per a atendre les avaries i incidències en l’enllumenat públic.
L’horari en que es posarà en marxa el contestador automàtic, per a registrar i atendre les incidències serà:

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 19:30 A 07:00 DEL MATÍ
DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS LES 24 HORES
TELÈFON 965751003
LA RESTA D’HORES
TELÈFON 629636142

 

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DEL VERGER CURS 2019-2020

Des de la Regidoria d’Educació es comunica, que tots els xiquets/es que han realitzat la matrícula per a l’Escola Infantil Municipal del Verger curs 2019-2020 HAN SIGUT ADMESOS, a excepció dels alumnes Marc L* M* i Lina W*.
Per a fer efectiu el pagament de la matrícula, es deurà d’abonar 30 EUR en CAJAMAR al nº ES11 3058 2553 6127 3200 0032 i en el concepte es deurà d’indicar “matrícula (nom de l’alumne)” .
El pagament es deurà de fer efectiu abans del 7 de juny 2019.

CONVOCATÒRIA DE BORSA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Des de la Regidoria de Recursos Humans, es comunica que ja estan publicats els resultats del tercer exercici i l’anunci d’aprovats en aquesta Convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ agent de la policia local.
En aquest enllaç es pot accedir a tota la informació referent a aquesta convocatòria.

MATRÍCULA OBERTA PER A ACCEDIR A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Hui 2 de maig ha començat el període de matriculació per als xiquets nascuts al 2017 i 2018, per accedir a l’escola infantil municipal el pròxim curs escolar 2019-2020.

El període de matrícula durarà fins el pròxim 15 de maig  en l’Ajuntament i el import de la matrícula serà de 30€ (que s’abonarà després de publicar la llista definitiva d’admitits).

Les matrícules es faran per registre d’entrada en el mateix Ajuntament, on deuran aportar la següent documentació:

–       Sol·licitud de matrícula (mod.)
–       Certificat d’empadronament si no vius en El Verger.
–       Fotocopia COMPLETA del llibre de família.
–       Fotocopia de la targeta Sanitaria i de la fulla de vacunes.
–       Fotocopia nº c/c, per domiciliar els rebuts.
–       Fotocopia DNI pare i mare.

Pin It on Pinterest