Given the crisis situation caused by the Covid-19, the Department of Commerce has designed a campaign to promote consumption in local businesses. “Xafem Carrer, Compra Local és Compra Segura”, runs through the streets, the shops and with protagonists of our town.
All together we will reactivate the local commerce!

L’Ajuntament del Verger, concretament la Regidoria de Comerç, impulsa la nova campanya “Xafem Carrer, Compra Local és Compra Segura”.Aquest vídeo fa promoció de la campanya a través dels carrers, dels comerços i amb protagonistes del nostre poble.Totes i tots junts reactivem el comerç local!Regidoria de Comerç, El Verger, viu.El Ayuntamiento de El Verger, concretamente la Concejalía de Comercio, impulsa la nueva campaña “Xafem Carrer, Compra Local es Compra Segura”.Este vídeo hace promoción de la campaña a través de las calles, de los comercios y con protagonistas de nuestro pueblo.Todas y todos juntos reactivemos el comercio local!Concejalía de Comercio, El Verger, vive.

Publicada por Ximo Coll en Jueves, 16 de julio de 2020

Historical news

Share This