96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

La Delegació de Govern Espanyol i la Creu Roja ofereixen un servei de transport d’ambulàncies per a persones hospitalitzades o impedides en el seu domicili que vulguen anar a votar el proper 10 de novembre.
El servici pot sol•licitar-se fins el proper dijous 7 de novembre a les 15:00 hores, cridant al telèfon de la Creu Roja, o bé, mitjançant el corresponent centre hospitalari, en el cas d’estar ingressat. El telèfon únic per a sol•licitar el servici és el 965224793 (en horari de 10:00 a 14:00 hores) o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: eleccionescv@cruzroja.es.

The Delegation of Spanish Government and the Red Cross offer an ambulance transport service for hospitalized or handicapped persons at their home who want to vote on November 10.
The service can be requested until next Thursday, November 7 at 3:00 p.m., by calling the Red Cross phone number, or, through the corresponding hospital center, if you are admitted. The only phone to request the service is 965224793 (from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.) or by email to the following address: eleccionescv@cruzroja.es.

Pin It on Pinterest