96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

Hui 2 de maig ha començat el període de matriculació per als xiquets nascuts al 2017 i 2018, per accedir a l’escola infantil municipal el pròxim curs escolar 2019-2020.

El període de matrícula durarà fins el pròxim 15 de maig  en l’Ajuntament i el import de la matrícula serà de 30€ (que s’abonarà després de publicar la llista definitiva d’admitits).

Les matrícules es faran per registre d’entrada en el mateix Ajuntament, on deuran aportar la següent documentació:

–       Sol·licitud de matrícula (mod.)
–       Certificat d’empadronament si no vius en El Verger.
–       Fotocopia COMPLETA del llibre de família.
–       Fotocopia de la targeta Sanitaria i de la fulla de vacunes.
–       Fotocopia nº c/c, per domiciliar els rebuts.
–       Fotocopia DNI pare i mare.

Pin It on Pinterest