96 575 01 25 - Carrer Cervantes, 10, 03770 El Verger, Alicante informacio@elverger.es

El pròxim dia 2 de maig començarà el període de matriculació per als xiquets nascuts al 2016 i 2017, per accedir a l’escola infantil municipal el pròxim curs escolar 2018-2019.

El període de matrícula serà del 2 al 17 de maig  en l’Ajuntament i per import de 30€ (que serà abonat després de publicar la llista definitiva d’admitits).

Les matrícules es faran per registre d’entrada en el mateix Ajuntament, on deuran aportar la següent documentació:

–       Sol·licitud de matrícula (mod.)
–       Certificat d’empadronament si no vius en El Verger.
–       Fotocopia COMPLETA del llibre de família.
–       Fotocopia de la targeta Sanitaria i de la fulla de vacunes.
–       Fotocopia nº c/c, per domiciliar els rebuts.
–       Fotocopia DNI pare i mare.

Pin It on Pinterest