Des de la Regidoria d’Esports s’informa que les Instal•lacions Municipals tornen a estar obertes amb les mesures higièniques i sanitàries pertinents.
Aquestes són la Pista Coberta Poliesportiva, el Carrer de la Pilota, el Camp de Futbol i la Fàbrica de Sabó.
Cal seguir tots els requisits que s’especifiquen en la imatge i respectar l’aforament de cada instal•lació.
Per a fer ús de les mateixes serà necessari omplir la sol·licitud i enviar-ho a:
* correu electrònic: escolesesportives@elverger.es
* Realitzar un registre d’entrada telemàtic mitjançant la seu electrònica (elverger.sedelectronica.es), seleccionant la opció “Instancia General”. RECORDAR que hi ha que adjuntar la sol·licitud anteriorment esmentada.

Històric de noticies

Share This