Finalitzat el procés de selecció del programa EMCORP 2021 subvenció destinada a la contractació d’1 persona desocupada d’almenys 30 anys d’edat en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana es procedeix a la publicació del acta de selecció, amb la finalitat que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents.

Notícies per categories

Històric de noticies