OPOSICIÓ PLAÇA ADMINISTRATIU. PROMOCIÓ INTERNA
OBERTA
TIPUS
GRUP
PLACES
DRET D’EXAMEN
En propietat
C1
1
40 €
PUBLICACIÓ BOP
PUBLICACIÓ DOGV
PUBLICACIÓ BOE
INSTANCIES
nº 169 de data 01-09-2023
nº 223 de data 18-09-2023
19-09-2023 al 18-10-2023
Documentació      
Bases: Instancies:  espana    
Tauler d’anuncis  
01-09-2023 Publicació de les Bases en el BOP nº 169
18-09-2023 Publicació de les Bases en el BOE nº 223