Es convoquen ajudes, amb el suport de l’Excma. Diputació d’Alacant, destinades a pymes, micropymes, autònoms i professionals amb la finalitat de minimitzar l’impacte econòmic produït a conseqüència de la COVID-19.
Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les micropymes, pymes, autònoms i altres professionals subjectes a règim de mutualitat, el domicili fiscal de la qual i/o establiment on desenvolupe l’activitat es trobe al terme municipal del Verger, s’hagen vist afectades per l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i hagen estat obligats a suspendre la seua activitat durant el període de declaració d’aquest estat.
El crèdit destinat a la convocatòria, ascendeix a 27.600 € aportats per la Excma. Diputació d’Alacant, que es repartirà de manera proporcional entre les persones sol·licitants que complisquen amb els requisits.
Es modifica el termini de presentació de sol·licituds que serà des de el dia 2 de novembre fins el 20 de novembre de 2020 de manera telemàtica i a través de la seu electrònica de l’Ajuntament del Verger, on es disposa de la informació, documentació i model normalitzat de sol·licitud per a participar en la convocatòria.  Aquelles sol·licituds presentades amb anterioritat a aquest nou termini, es donaran per admeses  i no caldrà tornar a presentar la documentació.
Aquestes ajudes son compatibles amb les anteriorment tramitades per l’Ajuntament amb la mateixa finalitat que aquestes, però incompatibles amb les ajudes que va tramitar la Generalitat Valenciana.
Totes aquelles pymes, micropymes, autònoms i professionals que hagen tramitat les ajudes convocades anteriorment per l’Ajuntament, sols hauran de presentar la documentació obligatoria per aquest tràmit.
Per a qualsevol consulta es podrà contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local, al telèfon de contacte 966439551 i/o per correu electrònic a info@elverger.es.

Notícies per categories

Històric de noticies