ADL-AFIC EL VERGER informa de la concessió directa d’ajudes urgents de la Conselleria per al sector comercial per fer front a les despeses generades per la Covid-19.
Es consideren subvencionables les despeses corrents realitzades pels sectors comercials i artesans en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessaris per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia, establint un mínim de despesa de 750 euros.

A més es consideraran subvencionables les següents inversions:
a)
• En equipament per a l’establiment comercial i implantació de la venda en línia segura o integraciónde aquesta en una plataforma en línia segura o integració d’aquesta en una línia de comerç electrònic.
• En aplicacions informàtiques i despeses de creació de pàgina web vinculada a l’establiment.
DES DE L’1 DE GENER DE 2020, PER A les INVERSIONS NO RELACIONADES AMB LA COVID 19 amb una inversió aprovada que no podrà ser inferior a 3.000 euros.

b)
Relacionades amb la Covid-19 per a garantir la distància sanitària i adaptació dels establiments de venda a distància, com puguen ser inversions en mampares, sistemes de gestió de cues, cabines de desinfecció, màquines de canvi en efectiu, planxes desinfectants, termòmetres, dispensadors de gel, sistemes d’acte pague, entre altres.
DES DE L’1 DE MARÇ DE 2020 PER A INVERSIONS RELACIONADES AMB LA COVID amb una inversió aprovada que no podrà ser inferior a 500 euros.

Podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia i que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats especificades en l’ordre de la convocatòria.

Les sol•licituds es presentaran telemàticament en la Seu electrònica de la Generalitat i es podrà presentar una sol•licitud per cadascuna de les ajudes a les que es puga optar.

El termini de presentació de sol•licituds s’iniciarà a les 9.00 h del dia 15 de juny fins a les 12.00 h. del 31 de juliol de 2020.

+INFO en ADL-AFIC EL VERGER
Telf. 966439551
adl@elverger.es

Enllaç a les bases de la convocatòria: https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4152.pdf

Notícies per categories

Històric de noticies