A proposta de l’Alcaldia, i de conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’Octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en data 07 de juliol del 2019  s’ordena sotmetre a consulta pública la proposta de modificació puntual de les normes subsidiaries en la parcel·la del Safari Park del Verger, per tant es procedeix a la inserció en la pàgina Web municipal d’aquesta proposta, per a que durant el termini de 20 dies es realitzen els suggeriments que es consideren oportuns.

Documents d’interés sobre aquesta consulta:
* Consulta Safari Park

Últimes notícies

Notícies per categories

Històric de noticies