El dia 26 de maig de 2019 es celebraran les Eleccions al Parlament Europeu i les Municipals. El Cens Electoral vigent per a aquestes eleccions serà el tancat a 1 de febrer de 2019 (Art. 39.1 LOREG).

A fi d’assegurar que figuren correctament inscrits en el cens electoral i poder participar en les eleccions esmentades, és molt important que els residents interessats a votar, comproven les seues dades en el departament de Secretaria de l’Ajuntament, durant el termini de consulta/exposición al públic de les llistes electorals que serà entre els dies 8 i el 15 d’abril, ambdós inclusivament (Art. 39.2 LOREG) .

Últimes notícies

Notícies per categories

Històric de noticies